Stolen Moments | Casa De Amor

Posted: 10/01/2018 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư


Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo
dinhcuong

Stolen Moments (*)
một thoáng em trong tôi
lục huyền âm reo vội
lung linh xa đảo nắng
tinh mơ dáng em ngồi

 
hừng nhiệt đới một làn hơi
em thái hoạt lọn tóc phơi má hồng
tôi xuất hạn hấp hơi chồng
ngầy ngật gió chất điệu bồng ủ men

một trận mưa trí nhớ thèm
rào hạt đổ gói êm đềm chia chung
giọt mồ hôi thấm khô chùng
trầm điện tích sấm động bùng vây tôi

giữa chớm thu hạ bỗng chồi
tưởng mây xám vụt về ngời nắng han
vẽ trong tôi những nồng nàn
một khắc lạ một khoảnh ngang sinh bình

một thoáng thôi thật thình lình
gợn dư âm mộng bình minh ân cần
có lẽ em tựa như gần
hay ở tôi bật vô ngần âm quen?

(*) Stolen Moments, Guitar Armik

 

Casa De Amor (**)

một nụ hồng
nhạc tình khơi
một nụ em
rộn rã tôi huyền cầm
rào rạt ngân tiếng thanh tân
giữa cung xa vắng
đọng thâm trầm hồn
ồ, hồng chúm
má môi hôn
ở đêm, quán,
bật bồn chồn chân khuya
ở em
khuê các xa chia
một góc vắng
nỗi hồ nghi tôi ngờ
ừ,
Casa De Amor
đậm hương đêm
đóa hồng chờ rất hư

(**) Casa De Amor, Guitar Armik

Vũ Hoàng Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.