Phố lạ | Ướt mi

Posted: 11/01/2018 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Phố lạ

Lỡ thương theo dấu tìm nhau
Ngờ đâu con sáo bỏ bầu bạn xưa…
Sài Gòn đẹp cả chiều mưa
Huống gì áo cũ
bây giờ bạc thêm…

Nặng lòng một giấc mơ đêm
Có đôi áo trắng bên thềm trú mưa
Cầm tay
chung một chuyến đò
Rồi thương hết tuổi học trò xa xăm…

Sài Gòn đèn tỏ hơn trăng
Lỡ thương tìm đến
dẫm nhầm nỗi đau
Ngang trời chiếc lá rơi mau
Ô hay-lá cũng đổi màu đấy ư…

 

Ướt mi

Em từ nặng hạt ngày xưa
Ướt mi một chuyến đò đưa ngậm ngùi
Chờ nhau khuất một chân trời
Người ơi một vết son môi nhỡ nhàng…

Em lần lựa bóng sang ngang
Thu đông xuân hạ đã vàng chiêm bao
Dõi trăng – trăng lạ không màu
Lá rơi lưu lạc còn đau tóc thề

Thôi em phong kín cơn mê
Nước non vô tận ai về với ai
Thềm xưa dàng dạng hao gầy
Sắc hoa rất tội đợi ngày phục sinh!…

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.