Tiếng phượng hoàng | Gió rót vu vơ

Posted: 11/01/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Tiếng phượng hoàng

Dường như có tiếng phượng hoàng
Còn bay trên những đạo tràng cổ xưa
Có dăm hạt thóc cũng vừa
Đơm bông trên đỉnh thượng thừa đêm qua
Chúng sinh đại địa sơn hà
Theo nhau bước xuống chuyến phà đại bi.

 

Gió rót vu vơ

Cười với núi một ngày không nắng
Ngó vu vơ và gió rót vu vơ
Xanh với lá từng sát na thinh lặng
Cứ hồn nhiên pha sắc tình cờ.

Ngồi đây nghe xem đời trôi thong thả
Lau sậy trổ bông, lũ sáo hót vang trời
Bầy trâu cổ nhớ thương màu rơm rạ
Bỗng rống vang một trận ngậm ngùi.

Ngồi đây em và chẳng cần han hỏi
Nắng hay mưa, câu chuyện của vô vàn
Xin hãy nhớ thổi cơm lên từng bữa
Bên hiên nhà bông bí nở mê man.

Hãy chạm nhẹ vào mênh mông trước mặt
Và lắng nghe vô lượng vô biên
Tiếng đá sỏi và suối nguồn róc rách
Tướng điềm nhiên sừng sững đại tham thiền.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.