Thơ cho má nằm bệnh viện

Posted: 15/01/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Má tôi nằm bệnh viện cấp cứu đã mười ngày. Mười ngày dài như thế kỷ. Mười ngày tôi đọc kinh cầu nguyện vào khoảng không. Ngày thứ mười một tôi làm thơ cho má…

Lâu quá không làm thơ cho má
Cuộc sống hàng ngày mệt lả
Áo cơm hai bữa cầm hơi
Tên Thánh của con là Đá
Phê-Rô đứng gác cổng trời
Con lỡ đánh rơi chìa khóa
Nên trần gian ma quỷ sinh sôi

Lâu quá quên mất tiếng người
Con nghe toàn tiếng Tàu phương Bắc
Người tốt bị coi là giặc
Kẻ gian thì chưng ảnh để bàn thờ
Con thấy trước nhà tan nước mất
Nhưng làm sao bảo vệ bằng thơ
Nếu Chúa ban cho con phép lạ
Con thề rửa sạch mọi nhuốc nhơ

Lâu quá không còn nằm mơ
Được má dắt vào khu vườn cổ tích
Thi sĩ lẫn anh hùng đã chết
Giờ đây cuộc sống bọ giòi
Tiểu nhân xu thời đắc chí
Dân nghèo tủi nhục khắp nơi
Nếu Chúa ban cho con phép lạ
Con sẽ đóng thuyền No-ê để vớt con người

Lâu quá không làm thơ cho má
Đừng buồn con nữa má ơi !

Bùi Chí Vinh
11-1-2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.