Tháng giêng, hồn ngập đầy trăng | Đại thụ trổ hoa

Posted: 22/01/2018 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

Tháng giêng, hồn ngập đầy trăng

đêm tháng giêng. hồn. ngập. đầy trăng.
những mảnh trăng. cứa. từng phân vuông ký ức.
thứ ký ức. một thời cơ cực.
sâu quắm như vết cứa một đường gươm.

đêm tháng giêng. thơ. phất phới. buồm.
tung gió. giữa. biển tim. hồn thẳm.
ảo giác vẽ. chân dung em. tươi thắm.
một tình yêu. ngất ngưởng. giữa tâm kinh.

đêm tháng giêng. soi. ngắm bóng hình.
những vết nhăn. tả tơi. tuổi tác.
những lằn roi đời. quất trên lưng. ran rát.
nát theo ta. từ khắp hố đời.

đêm tháng giêng. ta thử rong chơi.
trèo ngược gió. lật từng trang kinh ước.
ước đêm thành ngày. ước tình thành nước.
ngập hồn ta. cho ngôn ngữ thơ bơi…

(1.hiên thư các.4.2018)

 

Đại thụ trổ hoa

đêm. trụ hình. gươm giáo.
tà. bủa vây. bốn bên.
giữa bệ rồng. bá đạo.
ta. trúng. mũi tên em.

mũi tên. xuyên. tâm thức.
độc tố. trùng trùng. thi.
bắn lên. từ. trí vực.
từ lòng huyệt. bất tri.

khoanh vùng ảo. ta. cúm.
hoành hành. một vết đau.
núi. có cao. thành cụm.
cũng. vươn. mây khói. sầu.
biển. có dài. vô lượng.
cũng. thăm thẳm. nỗi sâu.

mũi tên em. thi chú.
ngẫu phối. hồn thơ. ta
như một cành. đại thụ.
nhánh già. bỗng. trổ hoa.

(01.vùng ảo. cúm.14.2018)

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.