Dục Mỹ | Chào biệt: Bùi Ngọc Hùng

Posted: 06/02/2018 in Hoa Nguyên, Thơ

Nguyễn Văn Hòa

Dục Mỹ

Những cây dương bóng mát rũ hai hàng
Có nắng tháng tư mùa hè thật nóng
Tôi đến đây hàng cây chào đứng bóng
Dục Mỹ mùa khô thở hắt ngọn gió Lào

Dục Mỹ những sắc áo, chào huấn khu
Đón về những chàng trai mùa đỏ lửa
Mười ngày phép màu da nâu chưa kịp nhả
Giờ nhập môn mình trở lại núi rừng

Bạn BĐQ tôi vào trường PB (*)
Bọn mình lại dựa lưng nhau như rừng núi
Mặt trời nơi đây vẫn nung ráng đỏ
Vẫn còn nghe âm vọng một hai..

BĐQ thích chạy bộ hơn đi xe..
Bên nầy chiếc GMC đưa đường ra bãi tập
Con đường qua ngang căn cứ Cọp..
Còn xê xang ghế bố xếp.. giác bàn…

Buôn Sim, Buôn Lác lãng đãng khói nhà sàn
Như mơ màng nghe mây tan đồi trọc
Khi say nắng những buổi trưa cùng bắn tập
Những chùm hoa mù còn đọng dưới chân mây

Nhìn đỉnh Vọng Phu như đếm tháng ngày
Để cô gái Thượng lưng gùi chờ tìm mảnh thép
Ninh Hòa vẫn sinh con gái đẹp
Chiều tan trường có ai theo về huấn khu

Dục Mỹ rừng núi thâm u
Rất lãng du con đường Viễn Thám
Cà phê chiều nao nao dòng nhạc Phạm
Chủ nhật hết tiền ngong ngóng Nha Trang…

Câu lạc bộ mơ hồ trầm giọng Duy Quang
Cũng rung động đời pháo thủ
Sáng thứ hai sân cờ nghe huấn dụ
Thắm thoát mà đã hết một tháng tư..

(*) BĐQ: Biệt Động Quân; PB: Pháo Binh

 

Chào biệt: Bùi Ngọc Hùng (727 – kbc 4311)

Không tiếng kèn truy điệu
Đưa người về bên kia
Thanh âm lời ai điếu
Vì sao thành tích xưa

Chiếc lá nữa rời cành
Bay đi không báo trước
Bài quân ca buổi trước
Thiên thu đêm di hành

Chiếc lá đã rời cành
Bài ca thành hoài cổ
Phố… buồn ôm quốc lộ
Vằng vặc trăng di hành

Lá đã xa lìa cành
Bài ca về thiên cổ
Phố đâu còn , quốc lộ ..
Hồn đi về quanh quanh

Chiếc lá đã xa cành
Trời Sài Gòn mưa phủ
Trong im lìm hòm gỗ
Di ảnh ngời trối trăn

Không quyết định truy thăng
Cho người về miên viễn
Ai là người đưa tiễn
T G nằm im lìm

Không phủ kín Quốc Kỳ
Chiêu anh hồn tử sĩ
Một thời oanh liệt vị
Từ biệt nhau kinh kỳ

Chào biệt là phân ly
Là xếp lại tàn y
Là thiên di cõi khác
Là tắt bóng tà huy

Không chuyến về Phan Rí
Gởi nhớ lại ngã ba
Chí tang bồng hồ thỉ
Cho lỡ mùa 73…

Trao cái nhớ Hòa Đa
Dốc Lương Sơn đẫm tích
Giữa hai mùa chiến dịch
Nhật ký Bùi Ngọc Hùng

Đâu mùa hẹn ra Trung
Treo lại những lối Duồng
Chiều Thượng Văn sóng bạc
Trắng đỉnh trời Lương Sơn…

Tháng 10 / 2015.

Hoa Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.