Phố trần | Tội hồng phúc | Khuya. sực tỉnh ở Antigua | Cát ảo

Posted: 07/02/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

ở phố đền*
mái không che
nên thơ cứ rộ
hàng
hoa
rực vàng
ở phố thiêng
ứng. một chàng
mải miết mải miết
rộn ràng ca. ngân
tơ thiều
là nắng không chân
sáng vui thảo uyển
chiều băng đại ngàn
ở nơi đâu
phố thiên thần
hoàng hoa vấn lệ
hồng ân

quỳ

3.2.2018

(*) Temple city

 

Tội hồng phúc

gởi tam tài cvk/hđn/vht

vạ người
là bởi tim rung
nên dòng huyết mạch
đỏ
nồng
nhân thân
thưa em đời sống rất gần
mà xa như thể
phù vân bến tình
tự vì
con mắt lung linh
nên chuôi nạm bạc
thình lìnhđâm
sâu

3.2.2018

Khuya. sực tỉnh ở Antigua

bàng hoàng
với thận say ngâm
nửa đêm cái mỏi tâm thần
trụ ngang
thấy ta trong giấc mộng vàng
tuổi xương đá cứng
ngùi giăng biển mù
mưa trời mặn nhạt phù du
dẫu mai nắng tạnh cũng ngù ngờ soi
cái nhan của tóc
rối
bời
muôn con sóng giạt nghìn khơi bão bùng
nương về tiếng hát nghe chung
với thanh của tạng
với hồng của sương
mỏng như màu khói của buồn

27.1.2018

 

Cát ảo

mai ra áo biển xem người
hải âu bay trắng
mà trời không xanh
những đụn mây. xóa. biên thành
nghe run giới tính
đụt nhành mưa âm
sóng du du
tiếng lặng thầm
nghìn năm phẫn nộ
bóng trầm tích. che
mai ra biển
tạnh
không dè
âu hồng tứ xứ
mù mê
cát
lầm

jan. 2018

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.