Ai người sám hối?

Posted: 09/02/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

tết Mậu Thân bọn người “nhảy núi” (*)
về lại Huế giết dân vô tội

các hố chôn tập thể kinh hoàng
đầy những xác còn vương dây trói

đến kỳ giỗ gia đình cúng vong
Đảng mừng tổng tiến công chói lọi

trong những kẻ cầm súng giết dân
trước khi chết ai người sám hối?

Bắc Phong

(*) Những người thiên tả, hoạt động nội thành, bỏ cố đô vào mật khu Cộng Sản.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.