Nam quốc sơn hà đối mặt trời xanh

Posted: 23/02/2018 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông


Tượng Lý Thường Kiệt

Khi mực xanh chảy vào sử sách
Người về ngược trăm năm
Bia đá bi hùng
Những hình cờ long ly qui phụng
Phất vào nguyên khí núi sông…

Phất vào tiếng ru đất mẹ
Những triều vua đổ máu lắm nhân tài
Những triều vua truy sát người ở lại
Ngậm ngùi vạ gió tai bay…

Ngậm ngùi đế vương vô đạo
Những trầm luân khanh tướng gian thần
Những hèn nhân lạy thờ phương bắc
Phải trả bằng máu nhuộm phương nam!…

Ôi những hình cờ ám ảnh nghìn năm
Sử xanh đau đớn lắm
Trời biển cha ông máu xương thăm thẳm
Tội đồ nào mãi quốc cầu vinh

Kìa những anh hùng lẫm liệt hy sinh
Khí phách vang danh sông núi
Thà làm quỷ nước nam còn hơn làm vương đất bắc
Sử xanh hương khói vi thần

Bất khuất trong tim Việt sử bi hùng
Nghe linh khí Cửu Long cuộn sóng
Có dáng Trường Sơn trùng trùng khí trận
Nam quốc sơn hà đối mặt trời xanh

Gửi lại nghìn sau đất nước thanh bình
Trong kinh sử đồng bào không là giặc
Hỡi những hiền tài năm xưa còn mất
Hãy tìm về đất mẹ hồi sinh
Hãy tìm về thắm lại sử xanh.

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.