Quen hơi

Posted: 28/02/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
dập dìu nam thanh nữ tú
em chí thú chỉ mình anh
ý vươn bén nụ
tình xanh

ngày mong đêm tưởng
mình tận hưởng ánh xuân duyên
cánh tình ư. thánh thiện
chung gối
tư riêng

hạnh ngộ xuân tình
vui lắm. cảm anh thơm
chừng xuân héo lá
mùi anh bỗng lạ
dần dà chịu đựng, cũng qua. ở đời

2.
dẫu đời không như mong đợi
riết rồi
“thia thia quen chậu
vợ chồng quen hơi” (*)

ngoài kia
rạng ngời dung dăng dung dẻ
đồi xuân. khi nào em sẽ thong dong?
mộng lòng đóng băng số phận
phụng mệnh vuông trời đỏ, hận
trả treo

mưa lâu thấm bờ thân phận
ngược đời sau trận bỏ thành
vận nước quành sang bến đục
thiệt thòi
mà rồi quen hơi, tựa ở với anh
chịu hết kiếp nầy!

Viên Dung
20/01/2018

(*) Ca dao

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.