Chuyện chôn lãnh đạo CSVN

Posted: 02/03/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong


Mô hình nghĩa trang Yên Trung

tưởng tượng quan to ngắm trầm trồ
mô hình xong nói chuyện phân lô (*)

dinh thự nguy nga khi còn sống
chết phải khang trang những nấm mồ

dân bó chiếu chôn quan đại táng
dưới mồ ai cũng đống xương khô

đếm quan mỗ nghĩ còn dư chỗ
chôn hết trong lăng chủ tịch Hồ

Bắc Phong

(*) Nghĩa trang quốc gia Yên Trung cho lãnh đạo cao cấp CSVN với kinh phí dự trù 1,400 tỷ lấy từ ngân sách nhà nước. (Tuổi Trẻ, 2/2/2018)

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.