Kiều | Cõi lạ

Posted: 02/03/2018 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Kiều

Nhuốm mình ru sợi thời gian
Sang sông
lá ngọc cành vàng nổi trôi…
Khỏa thân gột rửa mặt đời
Thương mình ly hận
thương người biệt tăm!…

Mười lăm năm
xót trăm năm
Ngổn ngang phận bướm thăng trầm kiếp hoa
Đớn đau một cõi thiên hà
Nổi trôi ta lại gặp ta ngậm ngùi…

Thôi
ngày xưa ấy đã xuôi…
Tìm chi một kiếp luân hồi nợ duyên
Trái tim yêu đã-tật-nguyền
Trách ai-người hỡi
bến-thuyền-rủi-may!…

 

Cõi lạ

Bay lên những phù du…
Những mắt chiều mê mõi
Ta lạ ta từ lúc nên người

Bay lên những lửa trời…
Những bóng đêm u uẩn
Em lạ em từ lúc trao thân

Bay lên những khói hương…
Những bình minh ngang trái
Ai lạ đời bạc tóc đi qua…
Ai lạ người lạc bóng đi hoang…

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.