Linh tinh nguyễn xuân

Posted: 05/03/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm


Nguyễn Xuân Phúc và kiều bào về quê ăn tết Mậu Tuất

phúc nói: tổ quốc lắng nghe
hơi thở của bà con kiều bào…
đối tượng việt kiều hồi hộp nghe
ngóng tim lãnh đạo đã ngừng đập chưa
bà con vui đắp chiếu nghĩa trang
yên trung tốn mấy ngàn tỷ
(nhỏ như thằng đầu sỏ mỹ)
ba đình buồn lẻ loi tình đồng chí
mặc xác chết không chôn
phân lô khó bởi ai cũng dày tuổi đảng

nhân thân xấu tóm vào đồn
chết dễ trở bàn tay
yêu nước lâu ngày có đứa về
bị mắng sạt sài ở cửa khẩu
hơi thở mong manh khò khè
hen suyễn buổi đoàn viên
bà con xa thua láng giềng gần cổ thư dạy
làm dã nhân trung quốc bây giờ
có thế giá lắm nghe em

fuck lời ông phúc phỏng
chừng tựa bác sĩ tim mạch
kẻ hiền lương nhịp thấp thỏm
giấu trong ngực yếu lắm cơ
về quê cũ hổng chừng
tai biến mạch máu não
năm mươi năm sự cố mậu
thân vẫn nhồi máu cơ tim
những đứa ác ôn đắc thọ
ngậm máu phun người
gắp lửa bỏ tay thôi phỏng
dái nhờ đồng đô la cứu chuộc lăn tăn
gãi háng moi ruột tượng hết tiền
bùn chít mịa

thủ trưởng à. ngài còn nghe tui thở nữa hăm?
hấp hối ca dao sai qui trình thuở nọ:
“thương cha nhớ mẹ thì về
nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng”
bên tàu (nước lạ) kinh kha lận dao
một đi không trở lại
hắn sang sông muốn chứng kiến
bạo chúa tàn hơi
trung quốc cũng đẻ ra thằng thánh thán
cực đoan một mực ngôn rằng:
“nghe tin một thằng gian ác vừa chết
đó chẳng phải là điều thậm khoái lắm ru?”

Hồ Đình Nghiêm
4 tháng 3. nhớ ngày này năm 75 từ huế bỏ của chạy lấy người, gần tắt thở với miền nam dấu yêu.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.