Chuỗi

Posted: 07/03/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Mưa rơi rơi
Những tràng hạt lặng im*
Súng nã trong giáo đường
Đạn rơi trong trường học
Tuyết
Rơi
Rơi
đường sá lặng thinh
Lũ ổ gà
nhảy múa
trùm kín mắt
vải đỏ 
phố cài
dây an toàn
Trong hội trường bọn xã hội
điên hô hào
Súng đạn lên ngôi thần thánh
Có đứa rút thắt lưng
quất túi bụi
vào đám trẻ
rồi hỉ hả
cười

Hoàng Xuân Sơn
đầu năm Mậu Tuất

(*) thơ Như Quỳnh de Prelle

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.