Tình là hư không

Posted: 08/03/2018 in Âm Nhạc, Minh Châu, Phạm Anh Dũng

Phạm Anh Dũng

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Minh Châu

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.