Archive for the ‘Minh Châu’ Category

Phạm Anh Dũng

Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng; Tiếng hát: Minh Châu

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trường Sa

thieu_nu_hoa_hong

Thơ: Cung Trầm Tưởng; Nhạc: Trường Sa; Tiếng hát: Minh Châu
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Trường Sa

thieu_nu_ao_tim-do_duy_tuan
Thiếu nữ áo tím – Đỗ Duy Tuấn

Nhạc và lời: Trường Sa; Tiếng hát: Minh Châu
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.