Kiếp sau

Posted: 21/04/2014 in Âm Nhạc, Cung Trầm Tưởng, Minh Châu, Thơ, Trường Sa

Trường Sa

thieu_nu_hoa_hong

Thơ: Cung Trầm Tưởng; Nhạc: Trường Sa; Tiếng hát: Minh Châu
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.