Tưởng niệm Má sau khi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa

Posted: 19/03/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh


Bùi Chí Vinh và Má

Bình Hưng Hòa hỏa táng
Má đã bay về trời
Hôm nay nghe tin một Thủ Tướng chết
Rồi cũng thành tro bụi thôi

Chúa và Phật quá sợ kiếp người
Nên sinh ra tôn giáo
Nhưng con người mải mê chơi
Nên sinh ra tà đạo

Kẻ tham sân si, kẻ thì tàn bạo
Chính trị vô luân, chủ nghĩa vô thần
Lịch sử có một chương nói láo
Chế độ nào cũng đày đọa nhân dân

Má đã thành bụi tro trong sáng tuyệt trần
Con ở lại giữa cuộc đời nhiễm độc
Làm thơ không cứu được tự do
Bầy cừu mỗi ngày im lặng khóc !

18-3-2018
Bùi Chí Vinh
NGuồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.