Quân cờ

Posted: 21/03/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
chụm đầu chung một lối
che giấu cái ác
khiến nhân cách cũng mất từ kẻ cầm đầu
họ vẽ ra thiên đường dẫn dụ
rằng chống mỹ là cứu nước

2.
mũ cối mù dục vọng
vùi đầu triệu sinh mệnh khác
khuất lấp điều ác
mà quên phận mình bị đối xử
như một quân cờ

3.
giấu diếm đến chục năm sau cũng lộ
nhược, tất dựa thế cường
đâm sang nhờ cậy mỹ (vốn cho là giặc)
bởi lỡ vấy mùn phương bắc

4.
kẻ khác chí, cho là giặc
biển đảo bị hiếp mới biết giặc nằm đâu
giặc mỹ lại, thế tàu đậu
từ lâu dép râu muốn bấu đối trọng
phải là giặc không ? bẽ lòng

5.
cuộc diện đến thế
khuất phục một định mệnh
không là một bất lực
nhưng chớ để khiếp nhược
biểu hiện một quân cờ

Viên Dung
06/03/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.