Vài đoạn nhớ thời Nhân Văn, Tân Văn

Posted: 27/03/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

điệu mê hồn

hắn chu miệng sáo thổi điệu buồn
buổi chiều khô đét như cọng rơm
đồng không đã chết từ mông quạnh
ngoài bãi tha ma điệu sáo buồn

năm cẩu

đừng buồn nghe em quần chó táp
bảy ngày không tới bảy ngày chui
vào hai ống quyển lê thân cụ
tới cửa thiên nhai chớ có lùi

lủi

lủng lẳng thủng thẳng. này. leng keng
đồng xu rớt xuống nợ không đèn
túi thui. cứ tháo thân mà chạy
bịt mồm bịt miệng chớ kêu rên

quy trình

trời quỷ gì buốt rát như cắt
máu đông máu đông tuồng mặt sắt
kẽm nhôm a trúng bã thần đồng
rốt cuộc rồi bùn cũng hóa đất

nghi vấn

thiệt tình hết biết không hề biết
thằng cu chạy lon ton ngả nào
trời mưa lũ lụt trôi hầm hố
mà bọn nhà lầu cứ ở cao

Hoàng Xuân Sơn
25 mars 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.