Không có thời sự nóng ở Việt Nam

Posted: 05/04/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Không có thời sự nóng ở Việt Nam
Những tin tức nóng đều bị làm cho nguội ngắt
Chẳng hạn mưu toan độc chiếm biển Đông của bọn ngoại xâm phương Bắc
Bị chìm đi qua tượng 12 con giáp cởi truồng

Không có thời sự nóng ở Việt Nam, chuyện rất bình thường
Làm như có bàn tay ma đạo diễn
Chẳng hạn ngư dân vừa tri hô bị tàu Trung quốc đâm là lập tức hôm sau ngậm miệng
Bởi cô giáo bị sảy thai hay cô giáo bị quỳ

Không có thời sự nóng ở Việt Nam, chuyện rất khả nghi
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh lởn vởn quanh Trường Sa như cá mập
Cùng lúc báo đài đưa tin giáo sư, phó giáo sư quốc doanh cập nhật
Hiểm họa chiến tranh thua bằng cấp phường tuồng

Không có thời sự nóng ở Việt Nam, chuyện tưởng tầm ruồng
Bởi lòng ái quốc vừa nóng lên là bị dội ngay nước lạnh
Chúng dội bằng tiền, bằng bán tước mua quan, bằng đủ chiêu trò ma mãnh
Để nhân dân quên đi 1000 năm đô hộ giặc Tàu

Không có thời sự nóng ở Việt Nam, nhưng hồn đất nước cháy từ lâu!

4-4-2018
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.