Thú và người

Posted: 06/04/2018 in Nguyễn Xuân Nghĩa, Thơ

Nguyễn Xuân Nghĩa
(Gửi tặng các anh trong tòa án Hà Nội)

Cửa tòa đóng kín
Ở trong đó,
họ nói gì với anh?
Anh nói gì với họ?
Một bên người
Một bên thú
có khi nào hiểu nhau?
Thú có móng vuốt
Ngục tù
Người có trái tim
Tự do.
Rồi cửa ngục khép lại
Năm năm, mười năm…
Người ngồi trong không thành thú
Thú ở bên ngoài chẳng thành người

Nguyễn Xuân Nghĩa
5/4/2018
Nguồn: Bài do nhà thơ Bùi Hiền chuyển

Đã đóng bình luận.