Giấc mơ 30-4

Posted: 17/04/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh
Vậy là sắp đến ngày 30-4-2018. Sau 43 năm chợt thèm làm con ngựa cho Quang Trung hoàng đế cưỡi…


Nguyễn Huệ

Đất nước không có một ngày vui
43 năm thống nhất ngậm ngùi
Miền Nam lúc trước quen hào phóng
Bây giờ co rúm sống cầm hơi

Đất nước chỉ toàn những ngày buồn
Quan lại từ trên xuống bất lương
Dân còng lưng đóng trăm loại thuế
Kiều của Nguyễn Du phải đứng đường

Đất nước chỉ toàn bọn mộng du
Nằm vi-la tưởng tượng chiến khu
Ngồi biệt phủ mơ màng nghị quyết
Tội nghiệp văn chương sớm ở tù

Đất nước vậy là 43 năm
Trịnh Nguyễn phân tranh đất nước nằm
Bao giờ Bắc tiến như Nguyễn Huệ
Nghĩa sĩ Rồng Tiên giết ngoại xâm!

16-4-2018
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.