Hạt sen trời | Chôn theo ngã tướng

Posted: 20/04/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Hạt sen trời

Bùn đen chen hạt sen trời
Mẹ về thắp nến tụng thời liên hoa
Từ người dấy cuộc can qua
Lũ nai xa núi người xa con người
Treo tôi trên những ngậm ngùi
Mưa còn đẫm mặt một thời điêu linh.

 

Chôn theo ngã tướng

Mình đắp cho mình nấm mộ suông
Chôn theo ngã tướng gió điên cuồng
Chôn theo huyết nhục bì lao đó
Cỏ dại chia đều những đốm sương.

Thuyền cứ ngược xuôi dòng chân đế
Ta gọi ta về buổi nước rong
Con sông vẫn chở bao kinh kệ
Mẹ đốt nhang bay trắng cánh đồng.

Chôn xuống vực sâu niềm khánh tận
Lòng ta nở rộ giữa trăng ngàn
Trăng sẽ tan theo màu hỏa táng
Giữa tiếng trùng dương tiếng sóng vang.

Nằm nghe tim máu và mưa gió
Chu biến vòng quanh với biển dâu
Tơ tằm ai nhuộm màu hoa cỏ
Đánh giấc xuân thu trắng mái đầu.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.