Bệnh

Posted: 25/04/2018 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Yêu Nước bắt phải ” Nhịn”
không cho chảy ra bờ
Yêu Em đành phải “Nhín”
ri rỉ mấy dòng Thơ

nghĩ ra thật tội vạ
sao lại “ngắt” “bóp” hoài
cứ cho dùng xả láng
rồi phân định đúng, sai

Đất Nước, “Tiền-liệt-tuyến”
cảnh “tiểu rắc” đi đêm…

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.