Thơ rác

Posted: 26/04/2018 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Đêm qua mơ gặp bác Bắc Phong
Đọc thơ bác ấy chắc phải lòng?
Cả hai hẹn hò cùng bác Tưởng
Năng Tiến lên đàng thăm cố hương

Giờ này không tặc đã chết chắc?
Vững mạnh tin tặc chớ thắc mắc
Như kiểu bia miệng từ lâu thác
Sống hùng vô đối chị bia ôm

Bình phi một chốc thì trông thấy
Sài gòn mất tên dưới chân mình
Không rõ Bùi Chí Vinh có ra đón
Dắt đi thăm Mẹ Nấm Như Quỳnh

An ninh cửa khẩu hai ba trự
Đón khúc ruột ngàn dặm sai quy trình
Bộ nội vụ hay người cục A 87?
Đất nước nầy không hoan nghênh các anh

Một năm dài rộng mười hai tháng
Sao cực đoan chọn tháng tư mà về?
Ba anh chẳng công tác cho Xê i a
Thì cũng cảm tình viên bọn Xê i bê

Phường phản động manh tâm làm rách chuyện
A tới Z tớ ngồi góc kẹt vẫn thông suốt cõi ta bà
Ví như hôm qua thằng đô đốc Davidson nói
Như vậy là Mỹ đã mất biển đông!

Trung quốc đã khoá chặt thuỷ lộ
Vũ khí hiện đại làm Mỹ ngán, thấy không?
Bọn tớ cũng khoá chặt đường bay
Tuần rồi moi được một nạm thuốc giả trị ung thư cực choáng

Mấy anh nên vui vì chính sách nhà nước
Nhu cương mưa nắng thì tó vào đồn ba mươi giây
Liệu đường mà rút coi chừng tự té
Đi Thái hoặc thăm Sing nào khác gì Việt Nam?

Ngày xưa Quan Công qua ải chém sáu tướng
Đương đại nầy ba chàng ngự lâm não nề thấy chướng
Nghĩ công nặn nội đường xa tớ uỷ nạo cho tự sướng
Uống cốc cà phê đặc sản này rồi thì nà chia tay

Đảm bảo sẽ sáng mắt sáng lòng ngay tắp lự
Tài ba ở chỗ cà phê mà không phải cà phê
Pin con Ó xưa nay của hiếm, hàng độc
Coi chừng tương tư mai mốt ngoan cố lại đòi về

Việt kiều cũng có năm bảy dạng kiều diệt
Đứa đi chợ hàng ngày hiu hiu tự đắc
Kẻ tuột xích nửa chừng són dái cọng bún thiu
Thôi đành qua Mã thăm lại Bi Đông tỵ nạn

Nhớ bài ca chế lời ngày xa xưa
Bà con cô bác ai muốn vượt biên, đưa tay
Lại nhớ nhạc đỏ không dám nhuận sắc
Từ thành phố này người đã ra đi

Đi đâu đi đâu? Đi lâu như kiểu con trâu
Mà trâu chết ngàn năm cũng không quay đầu về núi
Đêm qua em mơ gặp bác
Xuất hạn tỉnh ra thơ rác dâng trào.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.