Thỏa hiệp tháng tư

Posted: 27/04/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
đọc một bài thơ của VTS

1.
những con sông chưa bao giờ đánh mất linh hồn
sông tháo chạy
vì không thể sống chung
cùng lũ đỏ
những bợn nhơ dày xéo tâm thần
tuồng như những cột đèn trụ trì thâm niên
trầm trọng
đồng lõa với bóng tối

2.
trăng bay
tự phương trời đứng nghiêng
hay thẳng
vẫn là sông trăng hằng sáng
xin đừng làm
mương rạch tù đọng ù lì
cho vận trù của bọn người
âm mưu
bóp rã họng đất

3.
nước nướcnước
mình cần nước khơi lại dòng chảy
đời xanh chúng ta không cần
nuôi sẹo
sông suối sẽ hồi sinh
bằng tâm cơ ngày mới

Hoàng Xuân Sơn
26 tháng tư năm 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.