Người thương binh thăm mộ bạn

Posted: 30/04/2018 in Huỳnh Tâm Hoài, Thơ

Huỳnh Tâm Hoài

Tao què cẳng… đến thăm mầy thằng chết
Chẳng có gì… chỉ thấp nén hương thơm
Bốn ba năm tao vẫn buồn lê lết
Còn chút hơi tao cũng ráng đến thăm 
Mầy nằm đó dẫu ngàn năm yên nghỉ
Mộ đá kia …đâu biết khóc hờn căm
Tao tàn phế… xác thân tao què cụt
Nuốt đau thương, sầu hận suốt tháng năm
Đến bao giờ quê hương ta dựng lại
Kèn trổi lên hồn tử sĩ réo vang vang
Tao đứng thật nghiêm với đôi chân giả
Hát bài Quốc ca chào lá cờ Vàng

Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.