Tháng Tư năm ấy | Nửa đêm về sáng

Posted: 30/04/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Tháng Tư năm ấy

Mùa hạ xanh xao, nắng võ vàng
Một ngày lịch sử chợt sang trang
Bầy ve hoảng hốt kêu từ tạ
Huyết phượng đìu hiu rũ chịu tang
Kẻ ở người đi sầu ứ nghẹn
Trời quen đất lạ lệ tuôn tràn
Từ nay trên bước đường phiêu bạt
Mù mịt lối về nỗi xốn xang

 

Nửa đêm về sáng

Thoắt chốc quê nhà bỗng biệt tăm
Vượt ngàn hải lý đêm âm thầm
Màn trời sao sáng soi dòng lệ
Chiếu đất đá dăm lót chỗ nằm
Bóng tối phủ trùm nơi cố lý
Bình minh ló dạng cõi xa xăm
Hồn thiêng tử sĩ xin phù hộ
Non nước yên bình với tháng năm

Yên Nhiên
(Côn Sơn, đêm rạng ngày 29/4/1975)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.