Tháng tư, nhớ Sài Gòn

Posted: 03/05/2018 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

quấn nhau trong cõi hồng đào
tan nhau giữa ngọn ba đào tình chung.

tự dưng ngồi nhớ Sài Gòn
nhớ ai bỗng rớt vào hồn thơ tôi
tháng tư em đứng ngóng trời
chân mây vừa có người rời cuộc chơi 
tự dưng ngồi nhớ xa xôi
nhớ con chim gãy cánh rơi khỏi bầy
nhớ ai khoanh dáng trang đài
đêm đen chợt nhớ bóng ngày bình minh
tự dưng trong cõi vô hình
em như một thứ bùa tình linh thiêng
tháng tư tìm một chỗ riêng
tự dưng tôi muốn nhập thiền làm thơ…

(Đêm Moonglow Park, 12/04/2018)

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.