Mời lênh đênh | Cỏ hồng

Posted: 09/05/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Mời lênh đênh

Đắp tôi tấm áo mặt trời
Những đời mùa hạ đã mời lênh đênh
Đường sông, nước cũng gập ghềnh
Bước lên bến lạ nhớ quên ngậm ngùi
Chôn tôi dưới lớp mưa vùi
Nằm nghe đất bụi tụng thời tro than.

 

Cỏ hồng

Lênh đênh từng ngọn cỏ hồng
Sông xa hun hút người không đợi người
Lệ là lệ của biển khơi
Cắn môi ướp mặn vị đời nồng tanh
Qua sông bậu chọn cây lành
Cù lao chim hót giọng tình thất thanh.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.