Tháng tư để lại nỗi lòng

Posted: 16/05/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

nước hụt
đất không còn chỗ đi
trong khi khúc quanh vây hãm
mấy ai muốn đời kẹt lại

mênh mông truông hành sống chết
mênh mông mây trời vẫy gọi đời
ở lại chịu đời sao nỗi
cũng đành trôi nổi ngoài khơi quê mình

thời lạ bão giông
ai bảo ai ý hướng chung lòng
về một ngã khác

nắng gió hành hạ
sóng biển dữ dằn
mạng người quá nhỏ
ấy chẳng qua liều
tránh làn sóng đỏ
thà đổi mạng lấy tự do

ba mươi tháng tư vẫn oan uổng
không những cho mệnh đời phía bại
mà còn khôi hài cho phe thắng
thế, để tan tành bao mộng tưởng

ba mươi tháng tư dậy lòng nhân chứng
hằn dấu chết chóc chiến tranh
thấm thía nỗi u hoài lệ thuộc
hơn là danh vọng lợi quyền

Viên Dung
01/05/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.