Thơ nói lắp

Posted: 21/05/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

B O T

bót
bót
làm tình khẩn trương
đừng thu tiền
mãi lộ
làm ơnchút
anh hai

khôn ngoan

hắn đưa tay chỗ giữa
núm
và kéo [quần]xuống
móc câu thành thạo
chỉnh sửa cơ đồ
mắm môi
mím lợi
hà cớ gì đinh đồ chật chội
tất cả sự tù túng
tư duy
ý đồ
sự lừa dối chủ đạo
[hãy giải phóng mặt bằng
bọn người cách mệnh nói thế]

 
thực tế

dân chủ dânchủ
bỏ mẹ cả đời bần cố nông
quen thói đầy tớ mất rồi

 
cái nhà của ta

nhà
khủng
villa
biệt thự
bự
thiệt

 
ư hử

nàng rên
như chưa từng được rên
không phải cực điểm
đâu nào
tụ điểm của phường đánh tráo

 
xíxh bíxh

cái hải ôm thằng quan
tí toáy đồ đoàng
rập ràng cửa khẩu

 
quan. và dân

cái rắm có khi thơm
trên
dưới
gang thép miệng nhà quan
xồm xoàm
dân

Hoàng Xuân Sơn
28 tháng tư 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.