Hãy lên đường bình yên

Posted: 24/05/2018 in Hoàng Minh Châu, Thơ
Thẻ:

Hoàng Minh Châu


Nhạc sĩ Đỗ Thất Kinh (1954-2018)

Hãy lên đường bình yên đi nhé
Bạn đã rắc những chiếc lá đầu tiên trên chính huyệt mộ của mình những năm còn rất trẻ
Thế thì hãy bình yên lên đường
Hãy bình yên lên đường đi nhé
bạn tôi ơi
Những tiếc thương là tặng phẩm cho chuyến viễn hành về “chốn không lời…”
Hãy bình yên lên đường
hỡi Đỗ Thất Kinh

Bây giờ bạn đã “thênh thang gót nhẹ đường mây…”
Giã từ cõi tạm với “cây đàn trong miệng ngậm…”
Những tháng ngày u uất với “giot lệ nến”
Chúng ta đã chia nhau chén đắng nơi góc vườn xưa những ngày cơ cực
“Gởi em trùng dương” những giấc mơ buồn
Mọi người lần lượt bỏ đi

Hãy lên đường bình yên
“Cuộc tâm duyên lỡ rồi…”
Thắp một ngọn nến trong cõi điêu linh đời sống
Bạn đã nói dùm cho mọi người
Về sự mỏng manh của “ngõ vàng quỳ”
Chúng ta đã cùng hát với nhau trong tăm tối
…”một sớm mai về nơi suối nguồn”
Thắp một nén hương
Mùi khói cay bàng hoàng giấc mộng
Bạn tôi ơi
Thoang thoảng mùi trầm tiễn đưa
Ngon nến và nén hương đã tắt
“Chút hương hoa ngày hạnh ngộ”
đã tàn

Hãy lên đường bình yên
Dù sớm hay muộn thì cuộc “viễn chinh” nào cũng đến ngày chấm dứt
Nói bao nhiêu lời cũng đến “chốn không lời…”

Hãy lên đường bình yên đi nhé
Bạn tôi ơi…

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.