Chim drongo và chồn đất meerkat

Posted: 01/06/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

loài chim drongo
mánh lới nhất ở kalahari
không khác gì
tập đoàn bành trướng đông bắc á

nạn nhân là meerkat – chồn đất châu phi –
khôn lõi không khác gì
dân nước nhỏ nằm dưới tay bành trướng
ngày sượng, tợ đêm lù mù

lợi dụng lũ chồn
loài drongo trí trá giảo hoạt
mưu lược tạo niềm tin cho nạn nhân
nó cảnh báo đại bàng đi săn
lũ chồn kịp thời thoát hiểm

mấy con đầu đàn đội ơn
khiến cả đàn meerkat gánh ơn
cách hàm ơn và cả tin đó
sinh ra quỵ lụy

nghe theo lời để an thân, riết
phát nịnh
thấy chồn đất đang trân trọng của báu
chim drongo báo động láo
chồn đất bỏ chạy
kể như dâng phần cho drongo hưởng

và thỉnh thoảng cứ thế
bành trướng lấn lướt địa bàn
bọn dân nước nhỏ hao mòn lãnh địa
mất dần của ăn

thoạt nghe báo động
có con meerkat tinh khôn thấy giả
nhưng đầu đàn khiếp nhược
vẫn nghe theo drongo

ngu ngơ chăn dắt bầy đàn
tự chủ hèn lệ thuộc ngang
drongo ỷ thế ngày càng lấn ranh

đêm đêm buồn
trăng gió kể
hệ lụy cam đành
bất kể thiên thu

Viên Dung
06/01/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.