Viết trên đá | Tóc khẽ

Posted: 05/06/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Họa sĩ Võ Đình (1933-2009)

Viết trên đá

tặng. và nhớ yêng Võ Đình

chiều đi sẫm mặt đá buồn
gởi yên chút nắng bên vườn mây trôi
còi khuya Thạch Lũng xa rồi*
ngựa xe trăm chuyến ngược xuôi tình nhà
mai về núi ở cùng ta
chút lòng viên ngoại rót qua trường đình

1988
(*) Thạch Lũng (Stone Valey), chữ của Võ Đình; nơi cư ngụ cũ của họa sĩ trước khi xuôi nam.

 

Tóc khẽ

Nghiêng chấm thủy xuống môi cười đụng phải
nụ thuyền quyên nhìn mắt tảo xanh lơ
hoa bữa ấy xui chi màu hoang dại
mà chấp nê còn sóng tiệp trên bờ

Phải rồi gió đồi chim lưng lửng bóng
cúc cu về gáy rợp cả hồn trưa
chừng ai bảo cánh diều bay xa quá
còn riêng mưa nồng độ đến không ngờ

Nhé! mường tượng giữa ngực đền hương trú
đời ngung ngoăng dễ có một lúc này
tóc rất khẽ mà tình hong chi vội
mưa thôi hồng và nắng sẽ tàn phai

Cứ nghe lại bên triền im tuyết vắng
biết đâu chừng âm thử tịnh đời ngây
thì cũng thiết một đêm dài tóc trắng
cũng sâm thương mù mịt giữa vơi đầy .

janvier 2002

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.