Sài Gòn có em

Posted: 07/06/2018 in Âm Nhạc, Khê Kinh Kha, Nhật Minh

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Nhật Minh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.