Hồn dân tộc không thể là đặc khu

Posted: 11/06/2018 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy NGuyên

tim tôi không thể thành
đặc khu
óc tôi không thể thành
đặc khu
dù bao lâu nay
tôi có mù, có câm, hay có điếc
dù bao lâu nay
tôi có nghễnh ngãng hay vong thân

tim tôi không thể thành
đặc khu
óc tôi không thể thành
đặc khu
dù bao lâu nay
mắt điếc tai ngơ tôi vẫn thường vô cảm
dù bao lâu nay
do đớn hèn tôi chịu rút rỉa đến tận xương

tôi không hề cho thuê con tim rách nát
dù chỉ một ngày
chỉ một ngày thôi nhé
nếu con tim tôi bị thuê
tôi sẽ ác hơn nanh vuốt kẻ cướp đoạt

tôi không hề cho thuê khối óc sạn chai
dù chỉ một ngày
chỉ một ngày thôi nhé
nếu khối óc tôi bị thuê
mắt tôi sẽ không ngừng láu liên dáo dác
cứ mãi tìm và soi thấu
nội tạng đồng bào tôi
và bắt đầu rỏ dãi…

Chu Thụy Nguyên
(09.06.2018)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.