Lệ và máu…

Posted: 14/06/2018 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

giọt lệ các em ướt khóe mắt tôi
giọt máu các em rớt trúng trái tim tôi
những giọt lệ những giọt máu rơi xuống
cho hồn thiêng sông núi vọng lên trời.

tôi thức suốt đêm lòng dạ bồi hồi
theo gót chân các em vang trên đường phố
bích chương đưa cao các em không hề sợ
phản đối chủ trương giao đất cho Tàu.

các em chỉ là một thế hệ đến sau
chưa một lần nghe bom rơi đạn réo
người ta dạy em toàn mưu với mẹo
huyền thoại dựng thay lịch sử tô đen.

vậy mà em vẫn đứng thẳng lên
tiếp bất khuất từ Bà Trưng Bà Triệu
Trần Quốc Toản chống Tàu từ thời niên thiếu
chân yếu tay mềm các em cũng ra quân.

tôi đứng bên này đau đớn vô ngần
khi thấy dùi cui tung lên tơi tả
người ta trả lời bằng bạo tàn hèn hạ
thân thể các em bị kéo lết giữa mặt đường.

giọt lệ các em đã ướt khóe mắt tôi
và chảy lụt ba miền đất nước
giọt máu các em đầm đìa trái tim tôi
và vỡ toác vết thương dân tộc…

Phạm Hồng Ân
(13/06/2018)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.