Mấy bài bất toại

Posted: 15/06/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

1.
mây xế ngọ, quệt mồ hôi
mưa đổ trận khát khao, ôi
ướt tôi từng giọt tự do không lời

2.
việt cộng vào, cải tạo tôi
hòng về lửa đốt từng hồi
đốt ngày hứa đợi mặn môi tù đày

3.
trượt tôi ngã xuống bìa rừng
vết thương thất thủ mủ mưng
lại thêm hối thúc ngang lưng muộn phiền

4.
đáng ra khuân vác nhẹ hều
nhiều năm hành tội xương kêu
tuổi xuân thất lạc, rừng bêu đọa đày

5.
trăng chênh tỏa khúc u hoài
trong ánh nhớ em ngần ngại
trăng nay tình hứng em ngoài tầm tay

6.
nhiều đêm mơ dắt em bay
vách chà là ngáng chân lại
chiêm bao tình động trớt ngoài thăng hoa

7.
thể chế mất, nước trôi qua
đẩy tôi ngoại ý giang hà.
buồn thay manh mún nước nhà phân thây

8.
trèo qua cửa sổ tình đầy
nửa mơ gặp, nửa cầm tay
chẳng may điểm số mới hay lạc đời

9.
trăng tình nhớ ghé song chơi
màu trăng em sáng rạng ngời
vói tay ghẹo mộng, nào ngờ trăng thôi

10.
đời lênh đênh hắt bóng tôi
nỗi nhà, nước lộng từng hồi
nghe đau mà phải đứng ngồi lênh đênh

11.
‘thành đô’ hiềm nước nổi nênh
để khiếp nhược đảo lấn lên
đặc khu là kế dưng nền đất quê
dân quê phản đối ngu hề
xa quê
cũng phản đối, hê
thế hệ mai kia bước về
còn đất mẹ quê

Viên Dung
07/06/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.