Đồng lõa của lặng im | Nhịp đồng văn

Posted: 19/06/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Đồng lõa của lặng im

tôi khượi một nỗi buồn
nơi tòng tâm bất lực

ngậm câm ngậm câm ngậm câm
tôi ngậm
câm
như ngậm hột thị
tràng nguyệt quế bồ hòn
ở đâu
bạo lực tràn lan ngoài phố
trong con hẻm mù
mắt nhắm và tai điếc
máu em sẽ
đổ xuống
dài dài
sẽ. hay đã
lưỡi dao mụ đàn bà đanh ác
máy hình chị bị dẫm nát
dưới cơ bắp lũ côn đồ chưa sạch lông măng 
máu và mủ
hỡi ơi đồng nát
tổ quốc giống nòi
[đất nước loạn rồi sao tôi cứ bình tâm!]
những cú đạp tôi ngậm câm
khẩu trang chà nóng mặt
không có hạt bụi nào nhởn nhơ lúc này
cánh tay cha ở ngoài biên giới
mẹ chịu đòn không sợ khóc
biểu ngữ trên ngọn cây
những chai nước tăng thêm bàn đạp
dòng chảy đan tâm
không hiểu. thiệt tình không hiểu
vì sao tôi ngậm câm
có lẽ thành phố đã quá liều nhiệt động

Hoàng Xuân Sơn
(tháng sáu nóng bức 2018)

 

Nhịp đồng văn

vờ cờ lờ nhập động

hắn diễn nôm trên bàn nói
cúi chào thính thị

gõ gõ gõ
phù tang
trống
mít
mịt
vi vút nhịp roi
tom chát đình huỳnh
gõ rên thần thái
bóibói thuyềnđi
máu. màu
đau sắc
đáu
chữ
a
thần phù
động trời nhân văn
lịch sử
tù mù
gõ gõ gõ
đồng đăng ngọc hồi
tượng đứng
tượng ngồi
bồi vô tượng ngã

17/02/2017

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.