Biển

Posted: 22/06/2018 in Hà Thúc Sinh, Thơ

Hà Thúc Sinh

Biển tràn mặt đất biển lan nhanh
Biển ngập rất mau và rất xanh
Biển lớn dâng lên đầy phố xá
Biển thu mình lại lách qua ghềnh
Biển đi như chẳng cần ngưng nghỉ
Biển chợt dồn lui sóng gập ghềnh
Biển chập vào nhau như đạn phá
Biển nhìn phải trái biển xông nhanh 
Biển hò biển hét nghe đồng bộ
Biển chợt dịu đi chứ chẳng lành
Biển đã quả nhiên ùa tới nữa
Biển như cùng lúc có anh em
Biển kinh hồn quá chưa từng thấy
Biển giống nhận sâu đất nước mình
Biển có lúc hiền như đứa bé
Biển chồm hung dữ tựa người ghen
Biển đâu đổ tới không ai biết
Biển nổ tung hoành lửa bùng lên

Tháng 6 ngày 10 trong sử Việt
Biển người bốc nổ lần đầu tiên
Từ đây và sẽ từ đây mãi
Nước Việt muôn đời sẽ tịnh yên

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Văn Việt

Đã đóng bình luận.