Phố

Posted: 26/06/2018 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Đức Phật bỏ Kiết Già rời gốc Bồ Đề
Chúa Jesu gỡ mấy chiếc đinh đóng trên Thập Giá
những Con Ngựa Sắt được Nhà Cầm Quyền bọc Kẽm Gai
để tăng phần Rướm Máu – Mồ hôi – Nước mắt của Nhân Dân 
nhấp nhô dùi cui mâu khiên che thuẫn bảo vệ Chế Độ
gắn keo Tình Hữu Hão
tiếng Chửi Thề ngày càng vang lên trắng trợn
Tình Yêu bây giờ được Thiết Quân Luật
phân định rõ phần Tâm Thất
Đỏ – Đen.

Lê Phước Dạ Đăng
23.6.2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.