Láng giềng bất hảo | Trái hườm và kẻ trộm

Posted: 27/06/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Láng giềng bất hảo

Ta ở nhà ta mắc mớ chi
Láng giềng hung hãn mặt chai lì
Chực chờ lấn chiếm làm tô giới
Rình rập mưu mô ở ké ư?
Tự tiện phá rào quân cẩu triệt
Tùy nghi xả rác thứ vô nghì
Ngôi nhà thừa tự lo gìn giữ
Kẻo lũ đầu trâu cướp một khi

 

Trái hườm và kẻ trộm

Cây trái vườn nhà mới ửng hồng
Láng giềng dòm ngó khó cầm lòng
Thò tay hái trộm — ta châm chước
Tha được vài lần bèn nổi xung
Bởi lẽ nhà ngươi ba trợn quá
Ăn rồi phá phách xả lung tung
Quả xanh vặt tất không thương tiếc
Rác rưởi bây bưa ngươi có khùng?

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.