Đôi mắt người Sơn Tây

Posted: 29/06/2018 in Âm Nhạc, Phạm Đình Chương, Quang Dũng, Thái Thanh, Thơ

Phạm Đình Chương

thieu_nu_doi_khan_mo_qua

Thơ: Quang Dũng; Nhạc: Phạm Đình Chương; Tiếng hát: Thái Thanh
ban_ky_am

Nguồn: Hợp âm Việt

Đã đóng bình luận.