Tội về người | Phổ độ

Posted: 29/06/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

Tội về người

lần lên mỏi gối
mẹ lẩm bẩm nỗi buồn
đâu nỡ để khổ cho con
ngân chuông dắt mẹ lưng đồi
lòng đầy áy náy chưa vơi
mẹ ngồi rấm rức

sau hậu liêu, tình cờ sư gặp
nỗi buồn mẹ tỏ
mẹ xin sám hối
sư ôn tồn, cầm miếng khổ phân trần
đẩy con làm mọi xứ người
mẹ không hẳn tội
mà tiềm ẩn tội xã hội đẩy đưa

mẹ xuống núi. sầu vơi
tội ngã về người

 

Phổ độ

sư trầm ngâm, ý ngoài chuông gió
tiếng ve sầu khác họ
đợi hè. không hẹn, hát như cho
ký ức sư hồi chủ quản thời nọ, đòng đưa
đậu lên nhánh chuông chùa

hành thảo dưới tay chăn
trách nhiệm nhọc nhằn hay hạnh phúc
cứu độ, chớ hề tước công phụng dưỡng
lành thay! lành thay!
sư chắp tay vái
qua đoạn đường chiến bại. tan hàng

phế quan. trèo núi. học hành sư
chuông ngân, trải điệu ve sầu cố xứ
mối nào níu đạo? thời dữ
lời khuyên nào? sư lữ thứ
mai kia độ lòng thí chủ bình tâm
lòng ngã trăng rằm

Viên Dung
21/06/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.