Biển lấn

Posted: 12/07/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

chịu đựng thiệt thòi, quen. lì đá
nguyên vị nước mất, cá chết duyên
thuyền úp, ngư dân thiết gì tết
buồn, ngần ngơ trăng, biển khóc nguy

gà gáy hừng đông mời cung hỹ
bãi lặng. thuyền mong bóng khả thi
con hạm nuốt thí mồi dẫn dụ
trời xanh thấu, oán dậy đá lì

biển quê nuôi nhà, khựa bắt bí
bám biển. giặc dí, hiếp thuyền bung
bóng chung lòng mắc quai hề hấn
thuyền ngửa phân vân, đợi đỡ đần

sóng thét gào vỡ biên đảo trận
khiếp nhược giấu hành tung biển lấn
chim ngoài nhà đỗ ý ngại ngần
thuyền neo. hèn khóc phận ngu dân

Viên Dung
15/01/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.