Đêm nhớ Hồ Trường

Posted: 16/07/2018 in Nguyễn Diễm Thùy, Thơ

Nguyễn Diễm Thùy

Ở một góc quán
Chiếc ghế cao lỏng chỏng
Chàng ngồi
Nhắm mắt nghiêng người – cất giọng ngâm
Lời bi tráng của một kẻ sĩ

“Trượng phu không hay xé gan bẻ cật phù cương thường;
Hà tất tiêu dao bốn bể, luân lạc tha hương” *

Ôi!
Một thời tung vó
Cuồn cuộn bút
Khí phách hào hùng
Sáng đuốc tim!

Sóng từ khơi về
Núi sừng sững đứng
Hà cớ gì ta mãi lưu vong!

Nguyễn Diễm Thùy
14/07/2018

(*) Trích từ Hồ Trường – Nguyễn Bá Trác

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.