Chân dung chị

Posted: 20/07/2018 in Nguyễn Diễm Thùy, Thơ

Nguyễn Diễm Thùy

Chị run run
Tay mở từng góc
Trang giấy vàng dọc ngang nếp gấp như những đường chỉ tay chi chít
Nát nhàu
Chị run run
Bàn tay hốt hoảng ôm lấy sợi giây chuyền mặt Phật
Xoay xoay, giữ chặt
Xoay xoay, niệm
Mùi dầu xanh con ó xùng xục mũi 
Chị lật qua lật lại mặt dây chuyền tượng Phật
Nhích sang trái, nhích sang phải
Giữa hai cái xương nhô gầy guộc
Như thể tìm một vị trí nào đó – phòng vệ
Ánh mắt chị ngây dại nhìn tôi
Tôi nhìn vào mắt chị
Giữ yên
Tờ giâý vàng Record of Landing
Nhoè chữ
Riêng
Citizen of
STATELESS
Vẫn còn rõ nét

Tôi nhìn khoảng trống không trong mắt chị
Là chân dung tôi

Nguyễn Diễm Thùy
15/7/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.