Tháng ba, tháng bảy

Posted: 20/07/2018 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Tháng ba của người
Tháng bảy với tôi
Tuyệt vô âm tín
Hư aỏ chơi vơi!
Tháng ba đợi người
Tháng bảy mưa nơi
Bóng chim tăm cá
Tình trong buông lơi !
Tháng ba tự người
Tháng bảy tự trời
Thả vòng dây buộc
Những sợi mây trôi…! 
Trôi từ viễn xứ
Một cánh chim trời
Châu về hiệp phố
Vòng tay lả lơi
Là lời từ tạ
Vang vọng đất trời
Có loài mưa lạ
Qua những trùng khơi
Mưa từ nơi nơi
Vỡ trong đất mới
Hạt nào buông lơi
Về khi chưa tới
Tháng ba với người
Tháng bảy rong chơi !
Tung lung cánh gió
Về nơi… Về nơi…
Tình trong im hơi!
Trôi cứ xa xôi
Về miền Hạ cuối
Lạ tiếng chim rồi
Tĩ trong sáng ngôi
Trong chừng mực chơi
Từ là tiêng tiếc
Biệt dấu bồi hồi
Buồn rơi lả lơi…
Trong lá tả tơi
Người ơi! với người!
Và tôi… với tôi…

Hoa Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.